Dragana Grbić-Hasibović

Dragana Grbić-Hasibović

dragana.gh@gmail.com

Osoba

Ekologija, Filantropija, Humanitarne aktivnosti, Javno zagovaranje, Ekonomski rast i razvoj, Kultura i umjetnost, Diskriminacija, Nacionalne manjine, Osobe s invaliditetom , Prava djece i mladih, Ravnopravnost spolova, Vjerska prava i slobode, Ženska prava, Održivi razvoj, Promocija mira i tolerancije, Rad sa mladima i djecom, Sport i kultura, Zaštita zdravlja,

Adresa Organizacije

Sarajevo

Olimpijska 2

71000

Kontakt podaci

061828084

Kontakt osobe

Opis