Muhamed Avdić

Muhamed Avdić

avdicmuhamed07@gmail.com

Osoba

Ekonomski rast i razvoj, Nauka i istraživanje, Sport i kultura, Ostalo,

Adresa Organizacije

Gradačac

Novalići bb

76250

Kontakt podaci

062/200-237

Kontakt osobe

Opis