Centar za edukaciju i obrazovanje

Centar za edukaciju i obrazovanje

Organizacija civilnog društva

Javno zagovaranje, Ekonomski rast i razvoj, Obrazovanje, Nauka i istraživanje, Rad sa mladima i djecom,

Opis

Centar za edukaciju i obrazovanje pruža mogućnosti obrazovanja i neformalne edukacije za različite ciljne grupe bez obzira na njihovu profesionalnu orijentaciju, sa ciljem da se kod stanovništva razviju stavovi o važnosti njihovog učešća u privrednom razvoju naše države, kroz osnivanje vlastitih biznisa, te razvoja ekoloških stavova, održivog razvoja i odgovornosti, kako građana, tako i poduzetnika. Naše edukacije i savjetovanja, imaju široku disperziju, a ističemo oblast poduzetništva, poslovnog i finansijskog planiranja, pregovaranja, javnog zagovaranja, pisanja poslovnih planova i projekata za domaće i EU fondove, ekologije i zaštite okoline. Naši ciljevi: Pomoć mladim, nezaposlenim i ženama, kroz organizaciju neformalnih edukacija Edukacije iz oblasti poslovnog planiranja, pisanja poslovnog plana, ekologije i zaštite okoline Provođenje ekonomskih i ekoloških analiza i istraživanja, te izrada studija slučaja Zalaganje za jačanje tržišne privrede i promjene ekoloških stavova Zalaganje za unaprijeđenje kvaliteta korporativnog i javnog upravljanja, kao i kvaliteta životne sredine Naše aktivnosti: Edukacije, organizovanje okruglih stolova, seminara, konferencija, savjetovanja, organizovanje i pokretanje akcija Saradnja sa sličnim organizacijama u BiH i regiji, predškolskim, školskim i visokoškolskim institucijama, državnim organima i institucijama, privrednim subjektima u cilju zapošljavanja, samozapošljavanja i pomoći ciljnim grupama Izdavanje biltena, brošura, publikacija i drugih pisanih materijala iz oblasti našeg djelovanja Želimo oko sebe okupiti, aktiviste, saradnike i klijente, kojima ćemo ponuditi znanja i vještine, kako bi postali konkurentniji na tržištu rada ili osnovali vlastiti biznis. Misija: Doprinos razvoju poduzetničkih stavova i kreiranje uslova za ekonomsku nezavisnost korisnika/ca naših usluga. Vizija: Postati priznat i prepoznatljiv promotor poduzetništva, održivog razvoja i zaštite okoliša. Nagrade i priznanja: Centar za edukaciju i obrazovanje dobitnik je priznanja i nagrade za doprinos razvoju poduzetništva u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi.

Osnovne reference: 1. Razvoj poduzetništva: OBLASTI I TEME: Poslovna edukacija Uvod u poduzetništvo Pisanje poslovnog / biznis plana Praktična izrada biznis / poslovnog plana Socijalno - odgovorno poduzetništvo Registracija različitih pravnih oblika preduzeća Naplata potraživanja Finansije i finansijsko upravljanje Izrada metodologije i programa edukacije za pisanje biznis plana 2. Projektni menadžment: OBLASTI I TEME: Pisanje projektnih prijedloga Upravljanje projektima Izrada projektnog budžeta Registracija u PADOR Izrada projektnog budžeta Izrada LFM matrice 3. Pomoć nezaposlenima: OBLASTI I TEME: Edukacija: Pisanje projektnih prijedloga - bazični nivo Edukacija: Pisanje projektnih prijedloga za domaće i EU fondove i upravljanje projektima - napredni nivo Edukacija: Pisanje poslovnih/biznis planova Edukacija: Upravljanje ličnim finansijama i vođenje kućnog budžeta Edukacija: Tehnike štednje Edukacija: Pisanje CV-a i priprema za poslovni razgovor Pisanje i implementacija poslovnih/ biznis planova za učešće u programima Federalnog zavoda za zapošljavanje Mentorstvo poslovnih poduhvata Pomoć u realizaciji start up biznisa Poslovno pregovaranje 4. Menadžment: OBLASTI I TEME: Upravljanje vremenom Poslovno pregovaranje Poslovno mentorstvo Identifikacija i razvoj kompetencija 5. Civilno društvo: OBLASTI I TEME: Implementacija treninga na temu "Pisanje prijedloga projekata" Osnove javnog zagovaranja Osnivanje udruženja 6. Marketing OBLASTI I TEME: Radionica: Pakovanje kao instrument prodaje Izrada marketing plana Unaprjeđenje prodaje Tehnike prodaje Promocija proizvoda 7. Vođenje ličnih finansija OBLASTI I TEME: Vođenje kućnog budžeta Tehnike štednje 8. Sajmovi Sajam mladih poduzetnica 9.Izrada strategija OBLASTI I TEME: Izrada Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.- 2020. (Član grupe za ekonomski razvoj) Izrada Strategije za mlade Grada Tuzla (Radna grupa za poduzetništvo) Izrada Strategije održivosti Udruženja "Bosper" 2016. - 2020. Izrada Lokalnih akcionih planova za djecu na području TK 10. Publikacije Sve što želite znati o poduzetništvu, ali nemate koga pitati Kako napisati projektni prijedlog i voditi projekat Napišite poslovni plan i pokrenite posao Eko poduzetništvo Moje kompetencije, moja šansa za uspjeh Poduzetnički rokovnik