Centar za mlade KVART Prijedor

Centar za mlade KVART Prijedor

kvartprijedor@gmail.com

Center for Yout KVART

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Obrazovanje, Diskriminacija, LGBTIQ, Promocija mira i tolerancije, Rad sa mladima i djecom,

05/05/2006

Prijedor

Adresa Organizacije

Prijedor

Zanatska 13

79000

Kontakt podaci

+38752961118

+38752961118

kvartprijedor@gmail.com

www.centarzamladekvartprijedor.blogspot.com

https://www.facebook.com/centarzamlade.kvart/

Kontakt osobe

Branko Ćulibrk

izvršni direktor

Nikolija Matić

projektna koordinatorka

Opis

Glavni programski ciljevi Centra za mlade “KVART” su: 1. Afirmacija univerzalnih ljudskih vrijednosti kao sto su mir, nenasilje, demokratija, sloboda, jednakost, poštovanje ljudskih prava, antifašizam i pravda u društvu, sa posebnim osvrtom na ostvarivanje održivog mira i nenasilnog pristupa rješavanju konflikta u našem društvu. 2. Iniciranje, organizovanje i unapređenje udruživanja mladih u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa mladih. 3. Podsticanje aktivnog uključivanja mladih u društvene procese u ciju poboljšanja položaja mladih i ostvarivanja pozitivne društvene promjene. 4. Podsticanje i aktivan angažman u ciju promjene odnosa prema prošlosti, sa posebnim akcentom na aktivno uključivanje mladih u ove procese. 5. Afirmacija i rad na ostvarivanju ljudskih prava i socijalnoj integraciji, posebno ugroženih i marginalizovanih grupa kao sto su mladi, ruralno stanovnistvo, žene, LGBT osobe i drugi. 6. Podsticanje i unapređenje ostvarivanja radničkih prava, sa posebnim osvrtom na rješavanje nezaposlenosti i ostvarivanje radničkih prava mladih. 7. Kreiranje i unapređenje alternativnog i kritičkog pristupa u kulturi mladih, te podsticanje korištenja kulture i umjetnosti kao alata u postizanju pozitivne društvene promjene. 8. Jačanja neformalnog pristupa obrazovanju mladih kroz kreiranje i realizaciju projekata i programa neformalne edukacije za mlade. 9. Poboljšanje socio-ekonomske i zdravstvene slike u društvu posebno poboljšanje socio-ekonomske i zdravstvene slike mladih kroz realizaciju preventivnih, interventnih i humanitarnih programa i projekata. 10. Unapređenje zaštite životne sredine i podizanje ekološke svijesti u društvu. 11. Uspostavljanje i poboljšanje saradnje sa institucijama, udruženjima građana i drugim relevantnim subjektima u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa. 12. Istraživanje, praćenje i analiza potreba u društvu, posebno potreba mladih. 13. Kreiranje, izdavanje i distribucija publikacija iz oblasti od interesa udruženja.

Centar za mlade „KVART“ je mirovno, ljudskopravaško, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana zasnovano na beskompromisnom poštovanju univerzalnih ljudskih vrijednosti kao sto su mir, nenasilje, demokratija, sloboda, jednakost, poštovanje ljudskih prava, antifašizam i pravda. Djelovanje Centra za mlade “KVART” je usmjereno na mlade kao najvitalnijeg dijela društva i najadekvatnijeg za postizanje pozitivne društvene promjene. Centar za mlade „KVART“ je nastao u Prijedoru kao posljedica nedostatka društvenih aktera koji bi jasno adresirali pojave nepravde u društvu kako bi im pružili otpor. Nekolicina pojedinaca i pojedinki se okuplja oko ideje da se uspostavi organizacija koja će glasno reagovati na slučajeve kršenja ljudskih prava, društvene nepravde i nejednakosti, diskriminacije i drugih štetnih društvenih pojava. Kvart promoviše ideje iz spektra lijevih političkih usmjerenja a koje su povezane sa društvenom pravdom i jednakošću, solidarnošću i empatijom. Prijedor je lokalna zajednica koja u mnogome dijeli sudbinu drugih BiH gradova: veoma visoka stopa nezaposlenosti, učestalo kršenje ljudskih prava, osjećaj bespomoćnosti, pasivnosti i odlazak mladih, duboko ukorijenjeni patrijarhalni obrasci i kruto doživljene rodne uloge, nezadovoljavajuća kulturna ponuda za mlade, visok nivo etničke distance i svakodnevno prisustvo nacionalističkih tendencija su samo neke od stvari koje mladih iz Prijedora dijele sa svojim vršnjacima iz drugih gradova. Specifičnosti naše lokalne zajednice se odnose na opterećenost događajima iz prošlosti, ratnim zločinima iz proteklog rata ali i događajima naslijeđenim iz Drugog svjetskog rata. I danas je negiranje ratnih zločina iz proteklog rata jednako intenzivno kao i nakon završetka rata. Promocijom pozitivnih društvenih vrijednosti kao što su mir, nenasilje, antifašizam... ali i otporom već navedenim štetnim društvenim pojavama i tendencijama želimo ostvariti društvenu promjenu koja će imati za rezultat aktivno građanstvo koje će prepoznati i reagovati na sve oblike diskriminacije i kršenja ljudski prava i znati se zauzeti za sebe u ostvarivanju istih. U konačnici, rezultat našeg djelovanja jeste uklanjanja svih oblika nejednakosti i nepravde u društvu. Kvart je fokusiran na pružanje podrške svim obespravljenim i potlačenim građanima i građankama te im se pridružuje u pravednoj borbi za bolje društvo. Vizija i misija Vizija: Društvo jednakih i slobodnih Misija: Borba protiv svih oblika društvene nepravde i nejednakosti