Omladinski pokret "Revolt"

Omladinski pokret "Revolt"

revolt.tuzla@gmail.com

Youth Movement "Revolt"

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Obrazovanje, Diskriminacija, Prava djece i mladih, Ravnopravnost spolova, Ženska prava, Nauka i istraživanje, Sindikalni rad, Promocija mira i tolerancije, Rad sa mladima i djecom,

27/11/2005

Tuzla

Adresa Organizacije

Đorđa Mihajlovića 4

75000

Kontakt podaci

+38762355326

revolt.tuzla@gmail.com

www.op-revolt.org

Omladinski pokret Revolt

Kontakt osobe

Merisa Okanović

Predsjednica

Opis