Udruženje građana "DON"

Udruženje građana "DON"

info@donprijedor.org

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Humanitarne aktivnosti, Obrazovanje, Potrošači, , Nauka i istraživanje, Održivi razvoj,

28/12/1998

Banja Luka

Adresa Organizacije

Prijedor

Miloša Obrenovića 18a

79101

Kontakt podaci

+387 52/231-155

+387 52/232-155

info@donprijedor.org

www.donprijedor.com

udruzenjedon

Kontakt osobe

Murisa Marić

Izvršni direktor

Opis