Centar za promotivne i kulturne djelatnosti " Primera MLLL " Banjaluka

Centar za promotivne i kulturne djelatnosti " Primera MLLL " Banjaluka

primera@blic.net

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Javno zagovaranje, Kultura i umjetnost, Obrazovanje,

Adresa Organizacije

Kontakt podaci

Kontakt osobe

Opis