Stand-Up BH

Stand-Up BH

info.standupbh@gmail.com

Stand-Up BH

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Kultura i umjetnost, Obrazovanje, Nauka i istraživanje, Ostalo,

Brčko

460040451004

Adresa Organizacije

Brčko

Safvet-bega Bašagića, TC Most

76100

Kontakt podaci

0644273383

info.standupbh@gmail.com

www.standupbh.org

www.facebook.com/standupbh.org/

Kontakt osobe

Aleksandar Pantelić

Predsjednik udruženja

Opis

Afirmacija novih vidova komunikacije u kulturi, savremenih umjetničkih tokova uz očuvanje tradicionalne kulturne baštine. Organizacija i realizacija video projekcija, izlagačkih, muzičkih manifestacija, promocija i tribina. Publikovanje stručne, popularne literature, sadržaja iz oblasti kulture i umjetnosti u štampanoj i digitalnoj formi. .