Mreža NVO RS

Mreža NVO RS

bata43@gmail.com

NGO Network RS

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Ekologija, Javno zagovaranje, Kultura i umjetnost, Obrazovanje, Potrošači, Pristup informacijama i pravnim savjetima, , , Nauka i istraživanje, Održivi razvoj, Sindikalni rad, Promocija mira i tolerancije, Rad sa mladima i djecom, Sport i kultura,

05/10/2012

Pale

089-0-F1-12-000 070

Adresa Organizacije

Pale

Vojvode Radomira Putnika 19

71420

Kontakt podaci

065695817

057225622

bata43@gmail.com

www.reciteslobodno.org

Mreža Nvo RS

Kontakt osobe

Batrić Šekara

izvršni direktor

Opis

подстицање, презентација и афирмација свих видова стваралаштва чланова; - заштита људских права и слобода;- учешће у утврђивању информативне,културне и научне политике; стварање услова за издавачку дјелатност и презентирање свих видова људске дјелатности и стваралаштва; - остваривање сарадње са другим удружењима; - побољшање радних и животних услова чланова; - подстицање систематског унапређења и развоја омладинског организовања и омладинске политике уз активно учешће омладине, - анимирање омладине, - афирмација омладинских активности, - заступање интереса и права омладине,- промоција учешћа младих у процесу одлучивања,- побољшање статуса младих- едукација и информисање - залагање за демократизацију и поштовање људских права - организовање културних и спортских манифестација као и семинара и сусрета младих- заштита животне средине и програми из области екологије - омладински туризам - пољопривреда, програми, пројекти и теме у вези са тим, едукација из области пољопривреде, информисање, - савјетовање и пружање стручних услуга,- издавање информативних билтена, часописа, брошура - научно истраживачки рад- џендер/родна равноправност - права мањина- програми за социјално укључивање - брига о породици и породичним вриједностима и унапређење статуса породице, - универзитетски спорт,- туризам- култура и забава- заговарање - јавне политике- комуницирање и сарадња са локалним самоуправама-слобода изражавања-- Издавање новина и часописа, као и других публикација. - Организовања и вођења књижевних вечери, сусрета писаца, округлих столова, еколошких колонија, истраживања јавног мњења, као и друге информативно-културне дјелатности.-- Међународна сарадња са НВО и установама и институцијама - Сарадња са домаћим установама и институцијама - Изградња партнерских односа и успостављање добре сарадње са другим нво, неформалним групама грађана и другим удружењима, итд.

Организација спроводи различите врсте пројеката у сарадњи са грађанима, установама, институцијама, другим нво и међународним организацијама још од 2012. године, пројекти су реализовани у више од 35 општина у БиХ, различитог карактера за више хиљада корисника. Чланови и активисти Мреже су слободни и ангажовани професионалци у својим областима са дугогодишњим искуством у раду у цивилном друштву, награђивани за свој рад и резултате. Мрежа је до сада радила на око 100 пројеката.