udruzenje za podrsku ideja skakavac

udruzenje za podrsku ideja skakavac

emirarnautovic68@yahoo.com

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Ostalo, Potrošači, Rad sa mladima i djecom, Zastupanje interesa profesionalnih udruženja,

15/01/2015

Sarajevo

4202057760008

Adresa Organizacije

Sarajevo

Stupska A2-b

71 000

Kontakt podaci

387 64 41 72 479

skakavac2015@yahoo.com

https://udruzenje-za-podrsku-ideja-skakavac.business.site/

https://www.facebook.com/Udru%C5%BEenje-za-podr%C5%A1ku-ideja-Skakavac-474445096051540/

Kontakt osobe

Emir Arnautović

predsjednik udruženja

Opis

Udruženje za podršku ideja ,,Skakavac“ osnovano je 2015. godine sa sjedištem u Sarajevu. Misija Udruženja za podršku ideja “SKAKAVAC“ je podrška i razvoj neformalnog obrazovanja, socijalne inkluzije, zdravih stilova života, kulture, tradicije i društvenih prihvatljivih ponašanja u korist članova lokalne zajednice. Vizija Udruženja za podršku ideja “SKAKAVAC“ je sistemski i finansijski održiva oblast neformalnog obrazovanja i socijalne inkluzije.Od osnivanja glavni i osnovni projekat je ,,Mala škola pčelarstva“

Udruženje za podršku ideja ,,Skakavac“ osnovano je 2015. godine sa sjedištem u Sarajevu. Misija Udruženja za podršku ideja “SKAKAVAC“ je podrška i razvoj neformalnog obrazovanja, socijalne inkluzije, zdravih stilova života, kulture, tradicije i društvenih prihvatljivih ponašanja u korist članova lokalne zajednice. Vizija Udruženja za podršku ideja “SKAKAVAC“ je sistemski i finansijski održiva oblast neformalnog obrazovanja i socijalne inkluzije.Od osnivanja glavni i osnovni projekat je ,,Mala škola pčelarstva“ i sprovedena je u 12 škola KS. Prva radiona je bila sa Centrom Vladimir Nazor gdje smo i po završetku oformili pčelinjak na njihovm zemljištu u Gajevima-Čevljanovići.Trenutno imamo saradnju sa Zavodom Mjedenica gdje sa njihovim štičenicima radimo radione po školama KS.Zahvaljujući i dobroj saradnji sa oš Vladislav Skarić koja nam je ustupila prostorije za zajedničke radione njihovih učenika i djece Zavoda Mjedenica.Pored izrade košnica, radimo i druge predmete od drveta kao kućice za ptice,hranilice i sjedeću garnituru(dvije stolice i stolić)Važno je napomenuti da su to sve rukotvorine same djece što smo imali priliku pokazati i radionama na otvorenom, organizacijom manifestacije Iskreni osmijeh i Zajedno- Možemo i Znamo na Vilsonovom šetalištu. Sa ove tri javne ustanove: Zavod Mjedenica, osnovna škola Vladislav Skarić i Centrom Vladimir Nazor imamo potpisan Memorandum o razumijevanju i oni su nam glavni partneri u sprovedbi dosadašnjih projekata.Učestvovali smo i na Prvom sajmu zapošljavanja OSI u Mostaru gdje su ponovo djeca iz Zavoda Mjedenica imala priliku pokazati široj javnosti svoje umjeće rada u sklapanju kućica za ptice.Finansiramo se putem Javnih poziva .