Udruženje Ženska Vizija

Udruženje Ženska Vizija

zenskavizija@gmail.com

Association "Women's Vision"

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Ekologija, Filantropija, Humanitarne aktivnosti, Javno zagovaranje, Ekonomski rast i razvoj, Kultura i umjetnost, Diskriminacija, LGBTIQ, Osobe s invaliditetom , Prava djece i mladih, Ravnopravnost spolova, Vjerska prava i slobode, Ženska prava, Promocija mira i tolerancije, Rad sa mladima i djecom, Zaštita zdravlja,

05/03/2019

Tuzla

UP1-06/1-05-007436/19

Adresa Organizacije

Tuzla

Mihajla i Živka Crnogorčevića br.9

75000

Kontakt podaci

zenskavizija@gmail.com

www.zenska-vizija.com

Udruženje Ženska Vizija

Kontakt osobe

Amela Hajvaz Pozderović

izvrsna direktorica

Opis

Udruženje "Ženska Vizija" je osnovano sa ciljem zaštite ženskih prava,zalaganje za jednakost i ravnopravnost žena u BIH.