Udruženje Orhideja Stolac

Udruženje Orhideja Stolac

orhidejastolac@gmail.com

Orchid

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Diskriminacija, Ostalo, Ravnopravnost spolova, Ženska prava,

25/05/2004

Stolac

4227408220008

Adresa Organizacije

Stolac

Kralja Tomislava bb

88360

Kontakt podaci

036 854 647

036854647

orhidejastolac@gmail.com

www.orhideja.org

https://www.facebook.com/orhideja.orhidejic.7

Kontakt osobe

Minva Hasić

predsjednica

Belma Kekić

računovodstvo

Opis

Ekonomsko osnaživanje žena kroz razne programe Podrška lokalnom razvoju kroz poljoprivredu i turizam Promocija turističkih destinacija Promocilja poljoprivrednih proizvođača i proizvodnje kroz osnivanje Zadruga Hercegovka Briga o djeci i mladima kroz razne programe Centar za djecu Gnijezdo, briga o djeci iz osnovnih škola koja dolaze iz porodica u riziku Briga o ekologiji i zaštiti životne sredine

Orhideja je osnovana 2004 godine kao potreba žena da se okupe i udruže a u svrhu pozitivnih promjena u našem gradu i šire. Sfere djelovanja naše organizacije su se mjenjale u skladu sa potrebama korisnika koji su naši članovi. Na početku su to bile žene koje su imale priliku da pohađaju razne kurseve od rada na računaru preko izrade suvenira i nakita do šivanja, pletenja i kuhanja. Neformalne edukacije su nešto na što smo se bazirali u samim početcima našeg rada. Nakon toga smo pokrenuli saradnje sa ostalim udruženjima u Zemlji i inostranstvu. Iz ovih partnerstava izašli su razni korisni projekti, jedan od njih je Vrtovi Stoca-Vrtovi Evrope kroz koji je svako ljeto u Stolac dolazila grupa francuskih studenata pejzaža koji su uređivali naš grad, održavali kulturne radionice sa mladima i djecom. Projektom YES EQUALITY radili smo prvi put saradnju sa dvije škole pod jednim krovom i sa školom Berkovići gdje su po prvi put djeca sve tri nacionalnosti zajedno radili na sliknju u školama na jednu temu Ravnopravnost spolova. Mladi iz srednjih škola su praili kratke filmove na istu temu, jedan divan projekat gdje su partneri iz Italije prenijeli svoje znanje i iskustvo na naše članove. Sa Italijanskim udruženjima smo uradili rekonstrukciju gradske sportske dvorane u Stocu koja je i jedina dvorana u našem gradu i koju koriste sve škole i svi klubovi iz našeg grada a kojoj je prijetilo zatvaranje zbog loših uslova. Jako puno projekata je uradilo naše udruženje u lokalnoj zajednici ali nažalost nikada nismo priznati od strane lokalnih vlasti ali to nas nije i neće pokolebati da dalje nastavimo svoj rada. Zahvaljujući našim donatorima i partnerima uradili smo dosta a nadamo se da ćemo uradi jošš više u narednom periodu.