UG "Medicina i pravo" Mostar

UG "Medicina i pravo" Mostar

info@medicinapravo.com

Organizacija civilnog društva

Diskriminacija, Osobe s invaliditetom , Potrošači, Povratnici, raseljene osobe, izbjeglice, Prava djece i mladih, Stare osobe, Ženska prava, Pravosuđe, Zaštita zdravlja,

Adresa Organizacije

Mostar

Bulevar 23 A

88000 Mostar

Kontakt podaci

063 726248

Kontakt osobe

Opis