Mirsad Dreić

Mirsad Dreić

mirsaddreic@gmail.com

Osoba

Ekologija, Ekonomski rast i razvoj, Diskriminacija, Zaštita životinja,

Adresa Organizacije

Budva

Boreti

85310

Kontakt podaci

+38268060300

Kontakt osobe

Opis