klub lijecenih alkoholicara grada Banja Luka

klub lijecenih alkoholicara grada Banja Luka

kla.banjaluka@yahoo.com

Organizacija civilnog društva

Javno zagovaranje, Obrazovanje, Rad sa mladima i djecom, Zaštita zdravlja,

Adresa Organizacije

Banjaluka

Vojvode Stepe Stepanovica 27

78000

Kontakt podaci

065612828

Kontakt osobe

Opis