Udruzenje za osobe sa invaliditetom Duga Tuzla

Udruzenje za osobe sa invaliditetom Duga Tuzla

udruenjeduga@yahoo.com

Organizacija civilnog društva

Osobe s invaliditetom ,

Adresa Organizacije

Tuzla

Dragodol br 33

75000

Kontakt podaci

061777508 035298022

Kontakt osobe

Opis