Anes Husanovic

Anes Husanovic

anes.husanovic@gmail.com

Osoba

Aktivizam/volonterizam, Ekologija, Javno zagovaranje, Ekonomski rast i razvoj, Kultura i umjetnost, Prava djece i mladih, Ravnopravnost spolova, Ostalo, Obrazovanje, Održivi razvoj, Rad sa mladima i djecom, Razvoj IT i novih tehnologija, Sport i kultura, Ostalo,

Adresa Organizacije

Tuzla

Kaldrma 2

75000

Kontakt podaci

+38761164764

anes.husanovic@gmail.com

Kontakt osobe

Opis