Općina Trnovo FBiH

Općina Trnovo FBiH

opcina.trnovo@bih.net.ba

Lokalna zajednica

Ekologija, Ekonomski rast i razvoj, Održivi razvoj, Razvoj IT i novih tehnologija, Sport i kultura,

Adresa Organizacije

Trnovo

Trnovo 36

71223

Kontakt podaci

033586707

Kontakt osobe

Opis