UG NADA Trebinje

UG NADA Trebinje

pilat.kom@gmail.com

Organizacija civilnog društva

Diskriminacija, Ostalo, Pristup informacijama i pravnim savjetima, Ravnopravnost spolova, Ženska prava, Zaštita zdravlja,

Adresa Organizacije

Kontakt podaci

Kontakt osobe

Opis