Udruženje građana "Tesla svijet obrazovanja"

Udruženje građana "Tesla svijet obrazovanja"

udruzenjetos@gmail.com

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Ostalo, Nauka i istraživanje, Rad sa mladima i djecom,

25/06/2015

Banja Luka

Adresa Organizacije

Banja Luka

Kontakt podaci

065/085-185

051/224-321

udruzenjetos@gmail.com

Kontakt osobe

Opis