Adna Šukalo

Adna Šukalo

adnasukalo@hotmail.com

Osoba

Humanitarne aktivnosti, Diskriminacija, LGBTIQ, Migranti, izbjeglice, azil, Nacionalne manjine, Osobe s invaliditetom , Potrošači, Prava djece i mladih, Pristup informacijama i pravnim savjetima, Ravnopravnost spolova, Stare osobe, Vjerska prava i slobode, Ženska prava, Obrazovanje, Nauka i istraživanje, Promocija mira i tolerancije, Pravosuđe, Rad sa mladima i djecom, Zaštita životinja,

Adresa Organizacije

Sarajevo, Ilidža

Osik 775

71 210

Kontakt podaci

+387 62 294 006

Kontakt osobe

Opis