Adna Šukalo

Adna Šukalo

Osoba

Humanitarne aktivnosti, Diskriminacija, LGBTIQ, Migranti, izbjeglice, azil, Nacionalne manjine, Osobe s invaliditetom , Potrošači, Prava djece i mladih, Pristup informacijama i pravnim savjetima, Ravnopravnost spolova, Stare osobe, Vjerska prava i slobode, Ženska prava, Obrazovanje, Nauka i istraživanje, Promocija mira i tolerancije, Pravosuđe, Rad sa mladima i djecom, Zaštita životinja,

Opis