Maglajska asocijacija mladih MAM

Maglajska asocijacija mladih MAM

harisbajric@live.com

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Prava djece i mladih, Pristup informacijama i pravnim savjetima, Vjerska prava i slobode, Ostalo, Nauka i istraživanje, Promocija mira i tolerancije, Rad sa mladima i djecom,

Adresa Organizacije

Kontakt podaci

Kontakt osobe

Opis