Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona SArajevo "OAZA"

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona SArajevo "OAZA"

lejla.vucic@udruzenjeoaza.ba

Organizacija civilnog društva

Ekologija, Humanitarne aktivnosti, Diskriminacija, Osobe s invaliditetom , Pristup informacijama i pravnim savjetima, Ravnopravnost spolova, Sport i kultura,

Adresa Organizacije

Sarajevo

Teheranski trg do broja 6

71000

Kontakt podaci

033/766-526

Kontakt osobe

Opis