Tima Halilović

Tima Halilović

timamusic@gmail.com

Osoba

Javno zagovaranje, Diskriminacija, Osobe s invaliditetom , Prava djece i mladih, Pristup informacijama i pravnim savjetima, Ravnopravnost spolova, Ženska prava, Obrazovanje, Rad sa mladima i djecom, Zaštita zdravlja,

Adresa Organizacije

Tuzla

Kontakt podaci

062 457 806

Kontakt osobe

Opis