Tuzlanski otvoreni centar

Tuzlanski otvoreni centar

toc@toc.ba

Tuzla Open Center

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

LGBTIQ,

Tuzla

Adresa Organizacije

Tuzla

Dragiše Trifkovića 2

75000

Kontakt podaci

+387 61 082 888

toc@toc.ba

www.toc.ba

Tuzlanski otvoreni centar

Kontakt osobe

Dina Bajrektarević

Izvršna direktorica

Opis

Tuzlanski otvoreni centar je nevladina organizacija koja djeluje na području Tuzlanskog kantona i čija je misija da kroz kontinuirano aktivističko djelovanje na feminističkim principima promovira ljudska prava LGBTI osoba i rodnu ravnopravnost u javnom životu i prostoru. TOC djeluje kroz: • osnaživanje LGBTI+ zajednice • predlaganje i zagovaranje inkluzivnih politika i zakonodavstva • kreiranje institucionalne infrastrukture podrške • senzibilizaciju javnosti i osvajanje javnog prostora • unaprjeđenje kapaciteta i proizvodnju znanja • učestvovanje u izgradnji i jačanju lokalne mreže civilnog društva.

Tuzlanski otvoreni centar (TOC) je osnovan odlukom Osnivačke skupštine 27. decembra 2015., a formalno registriran 13. januara 2016. godine kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kao nezavisno, vanstranačko i neprofitno udruženje, radi promocije ljudskih prava i demokratskih principa u zajednici. Kao takva je prva i jedina formalna organizacija na području Sjevero-Istočne Bosne. Od svog osnivanja, TOC je radio u dva harmonizirana pravca: sarađujući sa institucijama i organizacijama civilnog društva, stvarajući mrežu podrške LGBTIQ osobama u Tuzlanskom kantonu i osnažujući lokalnu LGBTIQ zajednicu kroz edukaciju, druženje i dijeleći svoj siguran prostor. S jedne strane se implementiraju zagovaračke aktivnosti čiji rezultati vode do osnaživanja institucija vlasti kako bi unaprijedile zaštitu ljudskih prava i nediskriminatorno pružile usluge LGBTIQ osobama, s druge strane se osnažuju LGBTIQ osobe i programi organizacija koje im pružaju sigurnost i podršku. U isto vrijeme TOC kontinuirano radi na osnaživanju svog tima kako bi adekvatno mogao pružiti servise LGBTIQ osobama kao ciljnoj skupini i postati most povjerenja između njih i resornih institucija i drugih organizacija.