REFERALNI CENTAR BRANITELJ/ BORAC-ZADRUGAR

REFERALNI CENTAR BRANITELJ/ BORAC-ZADRUGAR

referalnicentarzadrugar@gmail.com

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Ekologija, Humanitarne aktivnosti, Javno zagovaranje, Ekonomski rast i razvoj, Osobe s invaliditetom , Žrtve rata, borci, Održivi razvoj, Promocija mira i tolerancije, Zaštita zdravlja,

05/12/2018

Mostar

Adresa Organizacije

Mostar

Brune Bušića bb

88000

Kontakt podaci

066/628-866

referalnicentarzadrugar@gmail.com

Https://rc-braniteljskiproizvodi.info/

RC braniteljski proizvodi

Kontakt osobe

Opis

◾ zaštita statusa i promicanje interesa članova udruge ◾ razvoj civilnih inicijativa i unapređenje kvalitete života ◾ unapređenje gospodarskog razvoja Županije ◾ promicanje saznanja o povijesti, kulturi, tradiciji i običajima i unapređenju zajedničke promidžbe autohtonih proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu ◾ promicanje partnerskog i višesektorskog pristupa u ukupnom razvoju područja na kojem djeluje Udruga ◾ partnerstvo u pripremi, izradi, predlaganju i provedbi razvojno-istraživačkih, tehnoloških, obrazovnih i drugih stručnih projekata, akcija i programa ◾ priprema, izbor, predlaganje i provedba optimalnih modela zajedničkih projekata za dostupne EU fondove i druge mjere poticanja razvoja djelatnosti kojima se članovi udruge bave ◾ kreiranje, provođenje i unapređenje formalnih i neformalnih oblika cjeloživotnog učenja i dr.