Udruga LIPA

Udruga LIPA

lipamostar.org@gmail.com

LIPA Association

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Humanitarne aktivnosti, Kultura i umjetnost, Migranti, izbjeglice, azil, Povratnici, raseljene osobe, izbjeglice, Obrazovanje, Nauka i istraživanje, Promocija mira i tolerancije, Zaštita zdravlja,

29/11/2019

Mostar

Adresa Organizacije

Mostar

88000

Kontakt podaci

+38766694083

lipamostar.org@gmail.com

https://www.linkedin.com/company/association-lipa-mostar

www.facebook.com/lipaorg

Kontakt osobe

Ana Medan

Osnivač

Gordana Aleksic

Član

Opis

Djelatnosti LIPE: - Promovisanje kulturnog naslijeđa, kroz specifičnosti kulturnih dobara i usluga, arifmiranje kulturnih politika na lokalnom i višim nivoima, - Pomoć i podrška u pribavljanju dokumentacije potrebne za implementiranje projekata za očuvanje dobara kulturne i prirodne baštine kojima prijeti ozbiljna i konkretna opasnost, kao što su prijetnja uništenjem uslijed ubrzanog propadanja, projekti velikih javnih i privatnih radova, nagli urbani i turistički razvoj, rušenje uslijed promjena u korišćenju ili posjedu zemljišta, duboke promjene iz nepoznatih razloga, napuštanje iz bilo kojih razloga, izbijanje ili prijetnja da će izbiti oružani sukobi, katastrofe i kataklizme, požari, zemljotresi, kliženje tla, vulkanske erupcije, promjene nivoa voda, poplave i veliki morski seizmički talasi, u skladu sa odredama Konvencija koje se na njih odnose, - Podrška projektima koji se odnose na restauraciju, rekonstrukciju, zaštitu materijalnih dobara sa statusima Zaštite nacionalnih spomenika BiH, prema odlukama relevatnih institucija, u skladu sa mogućnostima udruge, - Djelovanje u skladu sa preambulom Ustava UNESCO-a: „Ljudsko dostojanstvo zahtijeva širenje kulture i obrazovanja s ciljem pravde, slobode i mira. To je sveta dužnost svih naroda da je ispune u duhu uzajamnog pomaganja“, - Podrška napretku razumijevanja i obrazlaganja sadržaja kulturnih prava kao neodvojivog dijela ljudskih prava, - Promovisanje pozitivnih vrijednosti kulturne raznolikosti putem obrazovanja i poboljšanje izrade plana, programa i edukacije u te svrhe, - Organiziranje tečajeva stranih jezika u cilju promocije jezičke raznolikosti, povezivanje sa organizacijama sličnih aktivnosti, - Podrška projektima zaštite arheološke baštine, u skladu sa odredbama Konvencija koje se na njih odnose, - Organiziranje kulturnih manifestacija, promovisanje ideja koje podstiču kreativno djelovanje, jačanje svjesti o zaštiti životne sredine itd. - Organiziranje socio-kulturnih i drugih razmjena između BiH i drugih zemalja, - Podrška realizaciji projekata iz oblasti kulturne baštine u izgradnji miroljubivog i demokratskog društva te u procesima održivog razvoja i unapređenja kulturne raznolikosti.

Udruga - Udruzenje LIPA je osnovana nakon godina iskustva u komunikaciji sa drzavnim institucijama i rezultata sporosti administracije u drzavi BiH. Svrha ovog udruzenja je da se pojedincima i organizacijama pomogne da ubrzaju proces pribavljanja dokumentacije potrebne za projekte koji odgovaraju aktivnostima koje udruzenje pokriva, promocija ljudskih prava i sloboda po medjunarodnim konvencijama, zastita ljudi i okoline i pomoc u ekoloskim aktivnostima.