Gerechtigkeit fur David

Gerechtigkeit fur David

gerechtigkeitfurdavid@gmail.com

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Ostalo, Prava djece i mladih, Rad sa mladima i djecom,

Adresa Organizacije

Kontakt podaci

Kontakt osobe

Opis