Dženana B.

Dženana B.

dzeni7716@gmail.com

Osoba

Humanitarne aktivnosti, Prava djece i mladih, Obrazovanje, Rad sa mladima i djecom,

Adresa Organizacije

Zavidovići

Kontakt podaci

Kontakt osobe

Opis