Goran Vukalović

Goran Vukalović

Biznis

Ekologija, Ekonomski rast i razvoj, Kultura i umjetnost, Obrazovanje, Nauka i istraživanje,

Opis