Udruženje Kreativci Zenica

Udruženje Kreativci Zenica

NGO Creatives

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Ekologija, Filantropija, Humanitarne aktivnosti, Javno zagovaranje, Kultura i umjetnost, Diskriminacija, LGBTIQ, Nacionalne manjine, Osobe s invaliditetom , Prava djece i mladih, Pristup informacijama i pravnim savjetima, Ravnopravnost spolova, Stare osobe, Ženska prava, Ostalo, Obrazovanje, Nauka i istraživanje, Održivi razvoj, Promocija mira i tolerancije, Pravosuđe, Rad sa mladima i djecom, Razvoj IT i novih tehnologija, Sport i kultura, Zastupanje interesa profesionalnih udruženja, Zaštita zdravlja, Zaštita životinja, Ostalo,

31/05/2012

Zenica

4218779050009

Opis