Mirza Halilcevic

Mirza Halilcevic

Ostalo

Ravnopravnost spolova, Vjerska prava i slobode, Obrazovanje, Nauka i istraživanje, Održivi razvoj, Promocija mira i tolerancije, Rad sa mladima i djecom, Razvoj IT i novih tehnologija, Ostalo,

Opis