Centar za mlade Čapljina

Centar za mlade Čapljina

centarzamladecapljina@outlook.com

Youth center Čapljina

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Rad sa mladima i djecom,

11/03/2022

Čapljina

R-2534/23

Adresa Organizacije

Čapljina

Mostarska bb

centarzamladecapljina@outlook.com

Kontakt podaci

centarzamladecapljina@outlook.com

https://centarzamladecapljina.eu

https://www.facebook.com/centarzamladecapljina

Kontakt osobe

Opis