Udruženje za dijalog u porodici i društvu:"Mali koraci"

Udruženje za dijalog u porodici i društvu:"Mali koraci"

amrap70@gmail.com

Organizacija civilnog društva

Ostalo, Prava djece i mladih, Nauka i istraživanje, Promocija mira i tolerancije, Rad sa mladima i djecom,

Adresa Organizacije

Kontakt podaci

Kontakt osobe

Opis