inicijativa građanki/na Mostar

inicijativa građanki/na Mostar

inivijativa.gradjanki@gmail.com

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Ekologija, Obrazovanje, Prava djece i mladih, Rad sa mladima i djecom, Zaštita zdravlja,

Adresa Organizacije

Kontakt podaci

Kontakt osobe

Opis