Udruženje "Naša djeca" Zenica / Radio Active Zenica

Udruženje "Naša djeca" Zenica / Radio Active Zenica

adna.ndjecaze@yahoo.com

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Ekologija, Filantropija, Kultura i umjetnost, Diskriminacija, Prava djece i mladih, Ravnopravnost spolova, Ženska prava, Promocija mira i tolerancije, Rad sa mladima i djecom, Ostalo,

Adresa Organizacije

Zenica

Kontakt podaci

+387644079606

adna.ndjecaze@yahoo.com

activezenica.org

Kontakt osobe

Adna Kepeš

Direktorica

Opis