Omladinsko Udruženje "Nova Vizija"

Omladinsko Udruženje "Nova Vizija"

dzemilamujic66@gmail.com

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Ekologija, Obrazovanje, Prava djece i mladih, Nauka i istraživanje, Rad sa mladima i djecom, Zaštita zdravlja,

Adresa Organizacije

Kontakt podaci

Kontakt osobe

Opis