Agencija lokalne demokratije Mostar

Agencija lokalne demokratije Mostar

ldamostar@aldaintranet.org

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Obrazovanje, Promocija mira i tolerancije, Rad sa mladima i djecom,

Adresa Organizacije

Kontakt podaci

Kontakt osobe

Opis