Humanitarna organizacija Genesis Project

Humanitarna organizacija Genesis Project

dijanam.genesisp@gmail.com

Humanitarian Organisation Genesis Project

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Humanitarne aktivnosti, Javno zagovaranje, Kultura i umjetnost, Diskriminacija, Nacionalne manjine, Prava djece i mladih, Ravnopravnost spolova, Vjerska prava i slobode, Obrazovanje, Promocija mira i tolerancije, Rad sa mladima i djecom, Sport i kultura,

03/02/1997

Banja Luka

Adresa Organizacije

Banja Luka

Kalemegdanska 20

78000

Kontakt podaci

051/461-477

genesis@blic.net

https://genesisbl.org

https://www.facebook.com/GenesisProjectBL

Kontakt osobe

Dijana Pejić

Izvršna direktorica

Opis

- edukacija djece i odraslih o dječijoj sigurnosti i prevenciji nasilja, sa ciljem sprečavanja dječijih povreda - edukacija djece i odraslih o prevenciji konflikta i mirnom rješavanju sukoba - smanjenje nagativnog uticaja mina, NUS-eva (neeksplodiranih ubojnih sredstava) i vatrenog oružja na djecu i njihove lokalne zajednice u BiH - širenje ideje interaktivne edukacije putem živih lutkarskih predstava sa različitim edukativnim temama (prevencija konflikta, upozoravanja na opasnosti od mina, ekologija i zaštita životne sredine, dječija prava, prevencija bolesti ovisnosti, itd.) - edukacija djece i odraslih o ekologiji i zaštiti životne sredine - edukacija djece i odraslih o ravnopravnosti polova - edukacija djece i mladih o zdravom načinu života - osmišljavanje i podržavanje različitih inicijativa koegzistencije širom BiH - pomoć ratom traumiranoj djeci i njihovim porodicama

Genesis Project osnovan je u februaru 1997. godine u Banjaluci. Od osnivanja do danas, realizovali smo veliki broj projekata zahvaljujući podršci brojnih donatora. Smješteni smo u Banjaluci, a zahvaljujući razumijevanju gradonačelnika i poslanika u Gradskoj skupštini grada Banjaluka, od 01. 08. 2004. godine nakon osam godina aktivnog humanitarnog rada dobili smo na na korištenje poslovne prostorije (u vlasništvu grada). To nam je značajno olakšalo realizaciju humanitarnih projekata i otvorilo mogućnosti za realizaciju novih aktivnosti. Zahvaljujući našem pokretnom servisu-interaktivnom putujećem pozorištu u mogućnosti smo da programom obuhvatimo geografski veliko područje i veliki broj potencijalnih korisnika. Danas, većina Genesis Project aktivnosti fokusirana je podjednako na teritoriju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.