Udruženje za demokratiju, poduzetništvo i kulturu "PoduzetniceIN"

Udruženje za demokratiju, poduzetništvo i kulturu "PoduzetniceIN"

info@poduzetnice.ba

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Ekonomski rast i razvoj, Kultura i umjetnost,

15/03/2018

Ilidža

Adresa Organizacije

Sarajevo - Ilidža

Edhema Eke Džubura 48D

71210

Kontakt podaci

+38761134295

info@poduzetnice.ba

www.poduzetnice.ba

https://www.facebook.com/poduzetnice.ba

Kontakt osobe

Adisa Tufo

predsjednica udruženja

Ilma Softić

generalna sekretarka udruženja

Opis

Udruženje za demokratiju, poduzetništvo i kulturu „Poduzetnice IN“ je osnovano u martu 2018.godine u cilju promovisanja i osnaživanja pozitivnih vrijednosti u društvu, prvenstveno poduzetništva, kulture i demokratije, a sve kroz veće učešće žena i mladih u civilnom društvu. Smatramo da je jačanje kapaciteta žena i mladih, kroz motivaciju, širenju vidika, veći rad na sebi, promociju ciljeva održivog razvoja, neformalnu edukaciju, otvara cijeloj zajednici put ka afirmaciji, jačanju poduzetničkih kapaciteta, usavršavanju i napretku. Udruženje podstiče i koordinira aktivnosti svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka u skladu sa Zakonom i drugim zakonskim propisima, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruženje i osnovano. Okuplja više od 130 registrovanih članova, a u dosadašnjim projektima je učestvovalo više od pet hiljada osoba. Djeluje i umreženo je lokalno i regionalno, kroz niz potpisanih Memoranduma o saradnji i razumijevanju. Udruženje svake godine (od osnivanja) u februaru organizuje regionalnu poslovnu konferenciju poduzetnica BiH i regiona, B2B susrete i poduzetnički sajam.