UG Tolerancijom protiv različitosti ToPeeR

UG Tolerancijom protiv različitosti ToPeeR

nvotopeer@gmail.com

NGO “WITH TOLERANCE AGAINST DIFFERENCE”

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Obrazovanje, Diskriminacija, Ostalo, Rad sa mladima i djecom,

27/12/2002

Doboj

F1-92/02

Adresa Organizacije

Doboj

Vidovdanska 43 i Kralja Aleksandra 195-197

74 101

Kontakt podaci

053/205-370

053./205-372

nvotopeer@gmail.com i topeer@teol.net

www.topeer.ba

https://www.facebook.com/resursni.centardoboj/about

Kontakt osobe

Svetlana - Snežana Šešlija

izvršna direktorica

Naraša Djordjić

Program menadzer

Opis

MISIJA: UG ToPeeR podstiče i osnažuje građane, organizacije, mjesne zajednice, institucije da koriste dostupne potencijale da aktivnim učešćem i organizovanjem preuzmu odgovornost za društveni razvoj zajednica... VIZIJA: Uređena zajednica u kojoj informisani i obrazovani građani osjećaju zadovoljstvo zbog svog ličnog doprinosa u društvenom razvoju Opšti cilj strategije UG ToPeeR je usmjeren ka tome da se zadovolje potrebe gradjana a u skladu s njihovim interesovanjima, mogućnostima, identifikovanim problemima i potrebama kroz programske oblasti:  RESURSNI CENTAR: razvoj lokalnih zajednica, osnivanja i izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva, projektno planiranje i upravljanje, javno zstupanje  ZAŠTITA POTROŠAČA: Prioriteti će se realizovati u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma RS i drugim nosiocima zaštite potrošača u RS i BiH kao i sa opštinskim i gradskim vlastima. ToPeeR će, takođe, aktivno učestvovati u radu evropskih i međunarodnih organizacija potrošača, kao i u procesu regionalnog povezivanja potrošačkih organizacija na Balkanu  ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIV RAZVOJ U SLIVU RIJEKE BOSNA je zasnovana na ciljevima i aktivnostima koje treba da doprinesu da dolina rijeke Bosne bude ekonomski osnazen region zasnovan na inovacijama, znanju, očuvanju prirodne i kulturne baštine, održivosti i kvalitetu zivljenja gradjana. OSNOVNE VRIJEDNOSTI I PRINCIPI DJELOVANJA Tolerancija, promocija koncepta i prakse participativne demokratije, poštovanje ljudskih prava i različitosti i borba protiv svih oblika diskriminacije, promocija i zalaganje za jednake mogućnosti muškaraca i žena, ljudski potencijali – kreativnost, posećenost, kontinuirano usavršavanje, energičnost, inovativnost, efikasnost, efektivnost, timski rad, solidarnost i uzajamnost, razvoj zajednice, kao i volonterizam, altruizam, sigurnost, fleksibilnost, razumnost, ohrabrivanje razvoja liderskih vještina kod mladih, razvijanje vještina života u zajednici, poštivanje principa nezavisnosti, odgovornosti, transparentnosti UG ToPeeR će realizaciju svojih aktivnosti zasnivati i na osiguranju kvaliteta, socijalnoj koheziji, otvorenoj komunikaciji i razmjeni informacija sa svim zainteresovanim stranama, partnerstvu, umrežavanjem, medjusobnom podrškom i uvažavanju dijaloga izmedju partnera.

ToPeeR je registrovan, nakon visemjesecnih priprema, u decembru 2002. odine. U njegovom formiranju je ucestvovala grupa od petnaestak osoba koje su svojim licnim, zivotnim, iskustvom,doprinosile utvrdjivanju i konkretizaciji programskih ciljeva ove organizacije. Osnivaci TOPeeR-a imaju dugogodisnje iskustvo u drustvenom ili volonterskom radu ali ne kroz politicke organizacije vec kroz društvene organizacije/udruzenja gradjana kao sto su Narodna tehnika, sportski klubovi, organizacije za brigu o deci i pomoc starim i nemocnim licima. Poseban doprinos formiranju i konceptiranju programskih ciljeva dali su i, naravno svojim iskustvom, nasi sugradjani koji su u toku ratnih zbivanja izbjegli na prostore bivse Jugoslavije, Svedsku, Dansku, Kanadu, Australiju, Njemacku i u tim sredinama rade, ali jos uvijek smatraju da se nisu stekli uslovi koji mogu garantovati idemokratski nacin zivota u Bosni i Hercegovini a to im predstavlja kocnicu za njihov potpuni povratak. Prilikom osnivanja TOPeeR ostvarena je komunikacija, i vrlo uspjesna, saradnja sa drugim nevladinim organizacijama i koristena su i njihova iskustva u radu . Zahvaljujuci internetu geografsko polje djelovanja clanova TOPeeR je vrlo siroko, a komunikacija je brza i efikasna. Prvobitna zamisao osnivaca TOPeeR-a je bilo aktivno ucesce u radu drugih nevladinih oprganizacija, ali sredina u kojoj zivimo (Doboj) je vrlo specificna i smatrali smo da je veoma vazno da nase djelovanje bude organizaciono vezano za Doboj jer na ovom podrucju (greografskom) nisu, do sada, postignuti rezultati koji se mogu okarakterisati kao zadovoljavajuci. Mozda su nas grad u kome zivimo i u kome smo se sudski registrovali, kao geografsko podrucje gdje ce biti skoncentrisane nase aktivnosti (naravno ne iskljucivo na ovom podrucju) opredjelili da prilikom izboru imena NVO damo i odrednicu svom delovanju, jer tolerancijom se postizu dobri rezultati suzivota i razvoja svega onoga sto nas cini humanjima, ravnopravnim u svim sferama zivota, ali nam pruza i mogucnost da se na najdemokratskiji nacin izjasnjavamo o svim svojim potrebama, problemima. Ne smatramo sopstvenim nedostatkom to sto ne mozemo govoriti o većim konkretnim uspjesima organizacije u promjenama javnih politika, ali smo uspjeli animirati veliki broj nasih sugradjana da daju svoj doprinos njihovoj participaciji kroz realizaciju ideja koje predstavljauju programski sadrzaj TOPeeR-a. Krajnji cilj djelovanja TOPeeR-a, kao opredmecivanje nase aktivnosti i dokaz da se realizacijom ideje moze doci i do samoodrzivih projekata su bile izgradnja Djecijeg i Gerontoloskog centra, Ali i nerjeseni problemi koji direktno uticu na nasu egzistenciju, kao sto su odsustvo prava na rad, skolovanje, pravo glasa ali i osjecaj nesigurnosti i apatije da se nista ne možepromjeniti na bolje, ne pruzaju preduslove za izgradnju naše lokalne zajednice ali i djelotvoran rad ovih centara, Nakon izgradnje Dnevnog centra (rezultat naših petogodišnjih zagovaračkih aktivnosti i akcija) nastavljam istim tempom zagovaranja da i osobe starije životne dobi imaju Kutak za svoj trenutak. Razvoj i jacanje civilnog drustva, zastita ljudskih i gradjanskih prava i sloboda svih gradjana su i, bice, glavne odrednice naseg rada i djelovanja. Naši najvažniji projekti su: 1. "Poboljšanje kvaliteta života etažnih vlasnika odnosno građana u Doboju" petogodišnji projekat koji je bio dio Programa IMPPACTS (Improving,Measuring and Promoting Poverty Alleviation by Cooperatives in transition Societies) u tranzicijskim društvima koji je u BiH provodila organizacija CHF Inernational 2. Osam godina emitovanja omladinske radio emisije "Opušteno" i dječije "Da ti nešto šapnjem" 3. Petogodišnji projekat “Trajna rješenja za korisnike kolektivnih centara i alternativnih smještaja u Bosni i Hercegovini” - finansiran od CRS 4. Trogodišnji partneski projekat “Povećanje IEC/BCC obrazovanja o prevenciji medju mladima u BiH - reproduktivno zdravlje i Drzavni odgovor na HIV/AIDS u ratom razrušenim i visoko stigmatizovanom okruženju” 5. “Povezivanje (informaciono) mjesnih zajednica - POMK u opštini Derventa 6. Pilot projekat “KORAK” - Dnevno zbrinjavanje djece sa posebnim potrebama koji je finansirao USAID putem Save The Children UK je nešto najljepše što vam se može dogoditi. Ispuni vas zadovoljstvom jer ste od identifikovanog problema korak po korak doveli do modela kako treba rješiti problem. Projekat KORAK nam je pokazao da je javno zagovaranje dugotrajan proces koji ako se uspješno vodi dovede i do promjena 7. Partnerski projekat Dijalog (sa Biroom za ljudska prava Tuzla) koji je imao za cilj unapredjenje statusa nacionalnih manjina 8. Trogodišnje partnerstvo u projektu MAIM Alternativne mjere insitucionalizaciji maloljetnih lica bez roditeljskog staranja i podrška mladima u posebnom stanju siromaštva i zapuštenosti rezultiralo je osnivanjem Prijateljske kuće "Sucokret" za djecu bez roditeljskog staranja 9. Desetogodišnje partnerstvo sa Fondacijom MOZAIK - Sarajevo kroz programe razvoja uz učešće zajednica 10. Petogodišnje partnerstvo sa CPCD na razvijanju Resurnih cenatara za razvoj civilnog sektora