JU MSŠ "Safet Krupić"

JU MSŠ "Safet Krupić"

msssafet-krupic@hotmail.com

Institucija

Obrazovanje,

Adresa Organizacije

Bosanska Krupa

Radnička bb

77240

Kontakt podaci

037/471077

Kontakt osobe

Opis