Helsinski odbor za ljudska prava

Helsinski odbor za ljudska prava

helcomm@teol.net

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Obrazovanje, Diskriminacija, LGBTIQ, Prava djece i mladih, Ženska prava, Promocija mira i tolerancije, Rad sa mladima i djecom,

Adresa Organizacije

Kontakt podaci

Kontakt osobe

Opis