Centar za edukaciju i istraživanje Nahla

Centar za edukaciju i istraživanje Nahla

info@nahla.ba

Center for Education and Research Nahla

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Vjerska prava i slobode, Ženska prava, Nauka i istraživanje, Promocija mira i tolerancije,

05/07/2001

Sarajevo

508. knjiga II (broj rješenja 03-05-2-2277/01)

Adresa Organizacije

Sarajevo

Džemala Bijedića 122

71000

Kontakt podaci

033 710 650

info@nahla.ba

www.nahla.ba

https://www.facebook.com/CEINahlaSarajevo/

Kontakt osobe

Opis

Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” je nevladina organizacija osnovana 2000. godine u Sarajevu čija je misija osnaživanje žene obrazovanjem i kreiranjem poticajnog okruženja za lični razvoj i kompetentno učešće u društvenim procesima. Vizija Nahle je obrazovana i osnažena žena koja mijenja svijet. Zahvaljujući specijaliziranom iskustvu u radu na edukaciji žena, usmjerenom ka postizanju profesionalnog i ličnog usavršavanja, Nahla danas nudi preko 40 različitih edukativnih programa koje godišnje pohađa više od 8.000 žena, većinom u dobi od 15 do 45 godina života. Svojim angažmanom u lokalnoj zajednici CEI “Nahla” posebno želi doprinijeti razvoju i afirmaciji cjeloživotnog učenja kroz doprinos rješavanju problema nezaposlenosti žena na mikroplanu. Trenutno aktivno djeluju tri Nahlina edukacijska centra, u Sarajevu, Bihaću i Tuzli. Aktivnosti Centra otvorene su za sve žene, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost, socijalno porijeklo ili bilo koje drugo opredjeljenje.