Centar za interdisciplinarne studije

Centar za interdisciplinarne studije

dajana@adi.org.ba

Institucija

Nauka i istraživanje, Rad sa mladima i djecom,

Adresa Organizacije

Kontakt podaci

Kontakt osobe

Opis