Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK)

Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK)

official.udik@outlook.com

Association for Social Research and Communications (UDIK)

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Diskriminacija, Nacionalne manjine, Povratnici, raseljene osobe, izbjeglice, Žrtve rata, borci, Nauka i istraživanje, Rad sa mladima i djecom,

30/10/2013

Sarajevo

Adresa Organizacije

Sarajevo

Grbavička 51

71000

Kontakt podaci

033978600

033978605

official.udik@outlook.com

www.udik.org

https://www.facebook.com/UDIKBiH

Kontakt osobe

Edvin Kanka Ćudić

koordinator

Opis