Udruženje Edukacijski centar "Nahla" Tuzla

Udruženje Edukacijski centar "Nahla" Tuzla

info@tuzla.nahla.ba

Organizacija civilnog društva

Diskriminacija, Ravnopravnost spolova, Vjerska prava i slobode, Ženska prava, Nauka i istraživanje, Rad sa mladima i djecom,

Adresa Organizacije

Kontakt podaci

Kontakt osobe

Opis