Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja

Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja

noruc@credi.ba

Center for Development Evaluation and Social Science Research

Domaće Udruženje

Institucija

Ostalo, Nauka i istraživanje, Održivi razvoj,

25/05/2016

Sarajevo

145/16

Adresa Organizacije

Sarajevo

Pijacna 114 (sjediste) / Kralja Tvrtka 3 (glavni ured)

71000

Kontakt podaci

+38733205859

+38733205859

contact@credi.ba

www.credi.ba

https://www.facebook.com/CREDICentre/

Kontakt osobe

Nermin Oruc

Direktor

Opis

Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI) je nezavisni, neprofitni i nestranački istraživački centar, osnovan sa misijom jačanja kulture vođenja politike utemeljene na dokazima u BiH i regionu Zapadnog Balkana. Mi to činimo proizvodnjom visokokvalitetnih evaluacija programa i politika, kao i istraživanja u društvenim naukama, koristeći najsavremenije metodološke pristupe. Očekujemo da će naš rad doprinijeti poboljšanju efikasnosti širokog spektra projekata, programa, politika i organizacija. Takođe smo posvećeni izgradnji kapaciteta za evaluaciju u zemlji kroz ponudu niza programa obuka kako evaluatorima tako i donosiocima politika. Naša područja istraživanja obuhvataju najvažnije teme za evaluaciju programa i politika u zemlji i uključuju tržište rada i migracije, obrazovanje, finansijsku inkluziju, pitanja socijalne zaštite i lokalni ekonomski razvoj. Naša glavna snaga je ekspertiza u kvantitativnim metodama istraživanja.

CREDI je osnovan 2016. godine. Do sad smo uspostavili partnerstvo sa velikim brojem univerziteta i instituta u BiH i inostranstvu. Partneri smo dvije Europske mreže istraživačkih konzorcija iz društvenih nauka (ERIC), te koordinatori dvije mreže (DASS-BiH za arhive podataka, i ESS-BiH za europsko društveno istraživanje) u koje su uključeni vodeći univerziteti iz BiH. Centar je koordinacioni partner Mreže za migracije Zapadnog Balkana (WB-MIGNET), član Mreže za analizu tržišta rada Zapadnog Balkana (na čelu sa FREN-om, Beograd) i član Inicijative za Zapadni Balkan "Budućnost države blagostanja" (na čelu sa Centrom za socijalnu politiku, Beograd). Od svog osnivanja smo implementirali i sada sprovodimo niz kvantitativnih istraživačkih i evaluacionih projekata. U toku je širenje i uspostavljanje novih odjela unutar centra.