Centar za omladinski razvoj

Centar za omladinski razvoj

tipura.emir@gmail.com

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Ekologija, Ekonomski rast i razvoj, Održivi razvoj,

Adresa Organizacije

Mostr

Maršala Tita

88000

Kontakt podaci

061910299

Kontakt osobe

Opis