Sportsko-rekreativno udruženje za žene Studio Lamm

Sportsko-rekreativno udruženje za žene Studio Lamm

laamija2012@gmail.com

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Ekologija, Ravnopravnost spolova, Ženska prava, Ostalo, Obrazovanje, Sport i kultura, Zaštita zdravlja, Ostalo,

Adresa Organizacije

Zenica

Sejmenska 17 a/2

72000

Kontakt podaci

061374146

Kontakt osobe

Opis